Dagens kopp 996


Nedräkning - Ovansjöboken
Något som verkligen fått ta plats bland morgonkopparna är ju anektoder och berättelser ur Ovansjöboken, skriven av Greta Hedlund och utgiven 1951, i nytryck 1981. Den korrekta titeln är "Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö socken 1750 - 1850", det är ju lite långt så då myntades helt sonika Ovansjöboken. Materialet till boken samlades in under en 30- årsperiod där intervjuer gjordes med ett stort antal äldre bybor som själva var födda i mitten av 1800-talet och som mindes vad far- och morföräldrar berättat om livet på 1700-talet. I boken kallas dessa intervjupersoner för sagesmän och de har så härliga namn som Storsjöns-Märta, Lassas-Skommarn, Tomtas-far, Erikanders-Lovis och många andra talande smeknamn. Bokens 250 sidor är indelad i olika teman, såsom Kvinnornas arbetsår, Husbehovsslöjden, Kvinnodräktens olika plagg, Kvinnornas dräktskick, Mansdräktens plagg, Småbarnens dräkter, Sängar och sängkläder, Täcken av skilda slag och slutligen Märkning och prydning. Och genomgående finns citat från sagespersonerna som gör att man i fantasin kastas 200 år tillbaka i tiden för det blir så verkligt alltihop. I kapitlet om kvinnornas arbetsår kommer man till insikt om hur vardagslivet tedde sig för kvinnor på landsbygden förr, Ovansjö socken skilde sig sannolikt inte från andra andra ställen i landet. Respekt är det första som slår en, hur dessa flickor, pigor, kvinnor, mödrar, hustrur, bondmoror kämpade dagligdags från morgon till kväll för att familjen skulle ha mat i magen och kläder på kroppen. Utan Ovansjöboken skulle morgnarna helt enkelt bli lite gråare. 
🌳🌲🏡👵🌲🌳
#dagenskopp #ovansjöboken 

Kommentera här: