Dagens kopp 982


När man sitter en morgon och smuttar på sitt te, och man tänker att det är ny månad, den första dagen i oktober. Inte behöver vi idag göra mer än att bara konstatera det, på sin höjd tänka att "Jaha, nu närmar vi oss jul". Men låt oss besöka 1800-talets Ovansjöbok igen, där finns några meningar som man kan återkomma till ofta för att få perspektiv. "Var dag hela året var fullt av mödosamt arbete för att man skulle få ihop allt vad man behövde för att kunna leva. Långt innan man skulle använda de olika förnödenheterna måste man ha omsorg om dem, själv odla, bereda och iordningställa allt på lång sikt." Ja livet för de allra flesta innebar arbete och möda året om, särskilt för kvinnor. Vid sidan av allt arbete hade de ofta stora barnaskaror, de många barnen sågs som en välsignelse. Och barnen i sin tur skulle uppfostras till att bli arbetsamma och duktiga i alla göromål. Ansvaret för barnen låg på kvinnorna och far- och morföräldrar brukade ständigt framhålla vikten av att kvinnorna skulle förmana barnen. I de gamla berättelser som beskrivs i Ovansjöboken, av både kvinnor och män, verkar det ha varit flickorna som fick de flesta förmaningarna. Hotelser och belöningar som gick ut på att med tiden bli en god hustru och mor. Det är sorgligt. Man fylls av respekt för dåtidens kvinnor, för våra anmödrar. Och när man ordnar sitt broderigarn i prydliga rader då man är klar med sin bonad, då gör man det för att man vill, inte för att man måste. 
🌳🌲👵🏡🌲🌳
#dagenskopp #ovansjöboken #moulinegarn #brodera #feminism 

Kommentera här: