Dagens kopp 1005


"Strö lite rosor för varandra", ja kärleksfulla ord på bonader omgav många sig av förr. Det var en tid då psalmboken låg framme och då det fanns väldigt lite tidningar och böcker i ett lantbrukarhem, det berättar Kjell Ivarsson från Värnamo i boken "Broderade bonader från sekelskifte till sekelskifte", ytterligare en av gummans kärlekar. Kjell beskriver: "Man lade märke till alla bokstäver och ord i sin materiellt, ofta torftiga miljö. Bonadens budskap var lättfattligt och tryggt." Och nog behövdes de där orden, både i städerna och på landsbygden. P J Falkman var en av de arkitekter som i slutet på 1800-talet arbetade för att arbetarklassen skulle få bättre bostäder. Vi läser: "Arbetarens familj vistades ständigt i samma rum. Trångboddheten var utmärkande. Folk bodde i uthus och bodar. Hälften av Stockholms arbetare bodde i lägenheter om ett rum och kök, hälften av dessa hade i sin tur inneboende. De sanitära förhållandena var vidriga i både bostäder och arbetarlokaler. Barnadödligheten hög och lungsoten skördade många offer. På landsbygden var det lika illa. Inte underligt att man drömde om och längtade efter ett eget hem." Men så fick vanligt folk det bättre, det byggdes fler och fler egna hem. 1904 hade statens Egnahemslånefond inrättats och i takt med att det landet runt byggdes röda stugor med vita knutar så avspeglades det också på tidens bonadsbroderier. Gumman själv, hon plockar fram det så sällan använda gula garnet och broderar rosor för glatta livet. Varken psalmbok eller lungsot är en del av nutidens vardag. Bonadsorden, de kan man dock fortfarande ta till sig. 
#dagenskopp #bonad #broderi #brodera #bonadsboken 

Kommentera här: