Dagens kopp 884


Vidskepelse och skrock, talesätt och förmaningar, ja det omgav många av de vardagliga sysslorna förr. På försommaren band man exempelvis kvastar, man använde lövrika björkkvistar som man barkat av skaften på. Man lade stor vikt vid att flickorna fick lära sig ta fint kvastris och binda fina sopkvastar. "Nu ska vi göra fin'kvastar så du får en fin karl", minns en kvinna att hennes mor brukade säga. Om det var stort och klumpigt skaft på kvasten skulle ens tillkommande bli en ful karl. Och den som inte kunde göra en fin ugnssveppa, den skulle då rakt aldrig bli gift. Kanske fanns även talesätt som skulle styra männens arbete, men det ter sig i Ovansjöboken som om kvinnorna hade de flesta förmaningarna, det var för att få flickorna att bemöda sig. På så vis fick de flesta flickor växa upp i tron att" om man låter vatten stå och koka, så kokar man bort alla friare", "så många saltkorn som man spillde, så många tårar skulle man få gråta innan kvällen", "om man spiller och slafsar mycket får man en supig karl", "låter man sophögen ligga får man ingen brudsäng". Många av talesätten har med att bilda familj att göra, att "hitta en karl", hur ens svärmor skulle bli, och inte att förglömma, hur svåra barnsängar man skulle få. Inte undra på att man antagligen ansträngde sig när man hotades med att det övernaturliga skulle ge supiga män och svåra förlossningar. Ja i herrans tukt och förmaning skulle man vara och få ihop till sitt dagliga bröd. Och ändå, de kvinnor, likt Anna Magdalena som vi pratade om igår, som fått supiga karlar och fick klara sig på egen hand att sörja för hem och barn, kanske var deras frihet ändå värd allt slit. 
🌲🌳👵🏡🌳🌲
#dagenskopp #ovansjöboken 

Kommentera här: