Dagens kopp 879


Midsommarhelgen fortsätter. Utanför fönstret visar gästrikeskogen upp sin vackraste sida, gräset vid torpet har vuxit sig skyhögt men man stör sig inte på det för det är så vackert. En liten klippt gång har ordnats och utanför den väller midsommarblomster, smörblommor och hundkäx i en salig blandning. Fullt med fjärilar och humlor är det också, vem har hjärta att ta bort deras matbord? Alla sommarblommor till trots blev det ingen bukett under kudden i natt, och lika så bra det, det skulle med all säkerhet bara ha resulterat i mardrömmar 😄 Men förr, då visste de att fria minsann. Ovansjöboken igen: "De flickor som räknades som vuxna flyttade så fort värsta kölden var över ut i de små kamrar, nattstugor, som fanns över portlider och uthus. Där hade de som inte var i fäbodarna sina sovplatser tills kölden tvingade in dem till trängseln i stugan. Även under den kalla årstiden flyttade flickorna ut om lördagarna. Det var gammal sed att de där tog emot besök av bypojkarna. Nattfrierierna var något man ansåg var helt i sin ordning. Vanligtvis var kvinnor och karlar alltid skilda åt. Under måltider satt karlarna bredvid varandra, kvinnorna för sig. I kyrkan fanns en karlsida och en kvinnfolkssida. Och aldrig såg man en karl och kvinna gå bredvid varann om de var ute. Det ansågs inte passande att visa intresse för det andra könet. Man förstår vilken betydelse nattfrierierna hade, det var enda gången pojkar och flickor egentligen hade tillfälle att lära känna varandra om man undantar gemensamhetsarbetet under slåtter och skörd." Ja, midsommar eller ej, här vid torpet har det nog förekommit ett och annat nattfrieri under seklen, tidigare fäbod som det är. Eder kärring förklarar sig dock oskyldig till dylika äventyr. 
🌲🌳🏡👵🌳🌲
#dagenskopp #ovansjöboken #torpetigästrikeskogen 

Kommentera här: