Dagens kopp 753


Det är vid förra seklets början och i en sjuksäng på avdelning 5B Kungliga Serafimerlasarettet i Stockholm ligger 25-åriga Herman och läser kort från sin syster Amalia. Herman har svår ledgångsreumatism och ligger långa tider inne på sjukhus i Stockholm och även på sjukhemmet i Flen som är nära föräldrahemmet där han bor. Herman och systern skriver många brev och kort till varandra. "Kära broder, tack för brevet. Roligt att du själv kunde skriva! Tänk så roligt att du har blivit något bättre. Kommer du hem till julen så att vi kan få studera litet? Alla hälsar till dig. Som jag ser genomgår du mången svår behandling." Längre fram, då Herman ligger på sjukhemmet i Flen och Amalia hälsar på vänner i Stockholm skriver hon "Snälla Herman, förlåt att jag ej sänt en hälsning. Tack för vyet! Jag har så trevligt men har ej bestämt när jag reser hem." Herman blir dock inte bättre mer än tillfälligt. 32 år gammal går han bort i juni 1910 och i kyrkboken skriver prästen "Son från socknen i Lilla Mellösa, krympling. Lam genom ledgångsreumatism". Kvar blir föräldrarna Clas och Kristina, systern Amalia och två bröder. Genom några gamla kort får vi inblick i ett människoöde, en ung mans liv för mer än hundra år sedan. Måhända sorgligt, men det som fastnar är vänskapen mellan syskonen och den kontakt de hade genom åren. En kontakt som ger oss möjlighet idag att få glimtar ur Hermans och Amalias liv. 
#dagenskopp #kärringensläktforskar #släktforskning 

Kommentera här: