Dagens kopp 942


Likt en nybyggare i Utvandrarna som slår ner bopålen så broderas på senaste bonaden initialer och årtal. En markering av ägandet, eller snarare skapandet. Ett behov av att finnas kvar, för varför gör man annars så? "Om fastställelse å den föreslagna afgälden å torpet Olofsborg, afsöndrat från hemmanet No 5 i Berga by, Årsunda socken, Gestrikland och Gefleborgs län anhålles ödmjukligen. Årsunda och Berga den 23 oktober 1877, Olof Ersson, Torpare No 5 i Berga". Farbror Anders far Olof signerar ett av flera dokument, och gården Olofsborg ser dagens ljus. Ja, han skapade sin egen borg, Olof, och man kan nästan höra det högtidliga raspandet av pennan när dokumenten skrevs med sirlig stil. Och gumman, hon har kommit in i en märklig period av att behöva sätta sitt bomärke på varenda bonad som tillverkas, ja det känns helt nödvändigt. Ett litet "Jag var här". Som Susan Sarandons filmreplik, "I will be a witness to your life". Kanske är det så att man ibland behöver ta sig en titt på sitt eget liv, sätta sitt bomärke. Och även om det inte tar sig samma drastiska natur som för Olof, ja vi kan inte alla skapa oss vår egen borg på ett hemman, men vi kan jorda oss i myllan av våra egna bopålar oavsett var de är, och sätta våra initialer och årtal på allt vi skapar. Och vi kan bli vittnen till våra egna liv, är inte det nog så gott så säg. 
🌳🌲🏡👵🌲🌳
#dagenskopp #broderi #bonad #monogram

Kommentera här: