Dagens kopp 673


Låt oss för en stund återvända till Ida, Mia och Olga, de tre kvinnonamn som vi lär känna på brefkortet från 1903. Efter idogt sökande vågar jag nog påstå att de nu är funna! Ida och Mia, eller Maria som hon egentligen hette, systrar som föddes, växte upp och hela livet bodde i trakterna nära Kristinehamn, Värmland. Mia, född 1874, var fem år äldre än sin syster Ida. När kortet skickas är de bosatta på några mils avstånd, Mia bor i Södra Hållerud och Ida i Nässundet där även kortet är poststämplat. Både Ida och Mia är gifta, Mia gifte sig i oktober 1899 med Anders Fredrik, sedan kom flickorna Olga 1901 och sedan Klara 1904. Olga som fick andranamn efter sin mormor Kristina. De måste ha haft ett ekonomiskt tryggt liv, Mia och Anders Fredrik. Vid tiden för deras giftermål är han byggnadsarbetare, längre fram uppges hon vara änkefru efter hemmansägaren Anders Fredrik. Ja, det finns många Anders i kvinnornas liv, även Idas make heter Anders liksom systrarnas far. Mia går bort 1930 av problem med hjärta och lever och vad som sedan händer Ida och Olga har jag inte hunnit leta fram. Det är som en väv där man sakta skapar bit för bit av tyget. Kanske kommer jag att forska vidare, kanske lämnar jag nu systrarna åt historien, då kan vi som Elsa Beskow skrev för vårt inre fundera över vad som blev: " Vad mera de har för sig får själv du lista ut, så har du ju en saga som aldrig kan ta slut".  ✨
#dagenskopp #kärringensläktforskar #släktforskning 

Kommentera här: