Dagens kopp 1019


Jo, vi är i bonadernas värld igen och bättre ställe kan man egentligen inte befinna sig på. Låt oss ägna en stund åt arbetsvandringar, att följa kullor och dalkarlar på arbete och äventyr. Vandringen gick mot Stockholm där man skulle sälja hemslöjd eller ta arbete på dagsverken för stt dryga ut kassan. Det kunde vara organiserade storvandringar som följde stigar, leder och vägar mot storstaden. Med fanns spelmän och en forbonde som körde vandrarnas packning. Under 1800-talets senare del hade vandringarna sin höjdpunkt men de fortsatte en bit in på 1900. Från 1837 finns noterat att 6500 personer gav sig ut på vägarna, både män, kvinnor och en del barn. Dalfolket var väl omtalat för att vara arbetssamma och plikttrogna. Varje vandrare hade med sig ett inrikespass utfärdad av socknens kyrkoherde. Sedan fanns de som tog sig långväga för att sälja sitt hantverk, såsom hårkullorna som reste ända till England och Ryssland för att sälja sina hårsmycken. När vandrarna var hemma igen broderades bonader till minne av färden - "Och när som vi hem till Dalarna kom, där möta vi våra gossar. God dag, du gossen min! God dag, du kullan min! Hur har du nu framlefvat?" Så bevarades minnen från arbetsvandringarna. Och hårkullorna, de är så spännande så de behöver en egen morgonkopp. 
.
.
Källor: Föreningen Dalkarlsvägen #ovansjöboken #bonadsboken 
#dagenskopp #historia #livetförr 

Kommentera här: