Dagens kopp 671


Systerskapet, vad skulle vi göra utan det? Den 15 maj 1903 får fru Mia Karlsson i Södra Hållerud, Ölme ett brefkort av sin syster Ida. På kortet står bland annat "Hälsa Ida". Och fastän det finns information både om avsändare, mottagare, adress och ytterligare ett namn så är alla rent av omöjliga att hitta. Osynliga kvinnor. Nog finns de i registren, någonstans, men 30 minuters sökande har inte lett till något. Är det inte ett tecken nog så tydligt på hur osynliga kvinnor varit i historien. På alla dessa brefkort har män i regel varit lätta att finna - två tre knapptryckningar bort. Nu har jag gett mig tusan på att hitta Mia, Ida och Olga, ikväll fortsätter jakten. Systerskap.
🙏🙏
#dagenskopp 

Kommentera här: